จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 57 – Awards

Newsletters

รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และผศ. ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับเกียรติคุณ สาขาการศึกษา เรื่อง“โปรแกรมจำลองเครื่องจักรเสมือนเพื่อการเรียนรู้ลอจิกเกต” จากสภาวิจัยแห่งชาติฯ โดยมี
รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบใบประกาศ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (No Ratings Yet)
Loading…
Views : 15 views