จุลสารนวัตกรรม ฉบับที่ 57 – สาระน่ารู้

Newsletters

ทางสองแพร่งแห่งไวรัสโควิด-19

ดร.มนัสวี ศรีนนท์

         คอลัมน์สาระน่ารู้ในจุลสารของสถาบันนวัตกรรมจะพาท่านวนเวียนอยู่กับเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 กันมากกว่าหลาย ๆ เรื่องหน่อย เนื่องจากไวรัสนี้ที่ตอนแรก ๆ ดูเหมือนจะไกลตัวคนไทยมาก เพราะเป็นไวรัสที่ระบาดอยู่แถวเมืองจีนเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะลุกลามมาถึงเมืองไทยเราได้แต่ตอนนี้ ไวรัสนี้ได้แพร่ไปทั่วทุกมุมโลก มิเว้นแม้แต่เมืองไทยเรา และได้แพร่ระบาดไปถึงยุโรปและอเมริกาด้วย ดังนั้น เพื่อหยุดยั้ง การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ จึงจำเป็นต้องใช้มุมมองจากหลาย ๆ ศาสตร์ นอกจากวิทยาศาสตร์ที่ทางแพทย์กำลังรักษาและหาวัคซีนกันอยู่ คือ ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มองว่าสาเหตุหรือปัจจัยหลัก ๆ ที่จะทำให้ไวรัสนี้แพร่ระบาดมากขึ้นและหยุดยั้งลงได้เป็นเพราะทางสองแพร่ง ดังนี้
         ทางแพร่งที่หนึ่ง ได้แก่ อวิชชา แปลว่า ทางแห่งความโง่เขลา ทางนี้ทำให้ไวรัสนี้แพร่ระบาดเร็วมาก เพราะเป็นทางที่ทำให้คนมองไวรัสผิดจากความจริงไปหมด คือ มองว่าไวรัสไม่อันตราย ไม่น่ากลัว ไม่ต้องระมัดระวัง ไม่ต้องป้องกันตัว จะใช้ชีวิตอย่างไรก็ไม่มีทางติดต่อกันได้ ดังนั้น หากจะหยุดยั้งไวรัสตามทางแพร่งนี้ สังคมต้องช่วยกันสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับทุกคน
         ทางแพร่งที่สอง ได้แก่ วิชชา แปลว่า ทางแห่งความเฉลียวฉลาด ทางนี้ทำให้ไวรัสนี้หยุดชะงัก ไม่แพร่ระบาด เพราะช่วยทำให้คนมองไวรัสตามที่มันเป็นจริง ๆ คือ มองว่าไวรัสติดต่อง่าย น่ากลัว ให้รู้จักป้องกันตัว ดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง ดังนั้น หากจะลดการแพร่ระบาดของไวรัสตามทางแพร่งนี้ ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันใช้ปัญญาหาวัคซีนอย่างมีสติสัมปชัญญะ

เนื้อหานี้มีประโยชน์กับท่านหรือไม่ โปรดให้คะแนน

น้อยที่สุดน้อยมากมากที่สุด (1 votes, average: 4.00 out of 4)
Loading…
Views : 62 views